fbpx
ita
eng

Tuna

Showing all 5 results

2 3 4 5
 • Bluefin inbound tuna tarantello (340 g tin)

  Bluefin tuna
   24
 • Bluefin inbound tuna ventresca (340 g tin)

  Bluefin tuna
   28
 • Mediterranean bluefin tuna in olive oil (350g tin)

  Bluefin tuna
   18,90
 • Tuna buzzonaglia in olive oil (270 g jar)

  Yellowfin tuna
   4,50
 • Tuna fillets in olive oil (200 g jar)

  Yellowfin tuna
   5,90