fbpx
ita
eng

Bluefin tuna

Showing all 3 results

2 3 4 5
 • Bluefin inbound tuna tarantello (340 g tin)

  Bluefin tuna
   24
 • Bluefin inbound tuna ventresca (340 g tin)

  Bluefin tuna
   28
 • Mediterranean bluefin tuna in olive oil (350g tin)

  Bluefin tuna
   18,90